referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: Kurzy matematiky ::.

- doučovacie kurzy matematiky VŠ špeciálne pre jednotlivé VŠ
- spoločné počítanie príkladov, základy potrebnej teórie, odpovede na Vaše otázky
- pre malé skupinky 6 - 10 štud., osobná starostlivosť o každého študenta
- vysoká úroveň a kvalita od profesionálov ktorých učenie baví
- záruka pochopenia preberaného učiva!

Ponuka doučovacích kurzov na šk. rok 2011/12:


Ekonomická univerzita, 1.sem. - Matematika A
značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
MEU1 30
10 x 3
utorky
17:30-20:00
18.10. - 20.12.16 149
MEU2 30
10 x 3
stredy
17:30-20:00
19.10. - 21.12.16 149
- na kurzoch je voľné miesto, môžete sa pridať (aj nazáväzne vyskúšať lekciu)
- doučovanie sa koná na STU (Radlinského)
- pri dohode s účastníkmi môžme posunúť termín pre niektoré lekcie

 
STU, 1.sem. - Matematika 1
značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
MSTU1 24
8 x 3
pondelky
17:30-20:00
24.10.16 - 12.12.16 119
- * začiatok aj koniec kurzu je orientačný, podľa záujmu a dohody účastníkov

Pre skupinku min. 6 ľudí môžeme otvoriť ďalší kurz na objednávku.
Spoločne prihlásené skupiny majú zľavu z ceny: 2 ľudia - 5%, 3 a viac ľudí - 10%. Kurz zadarmo má organizátor aspoň 10 člennej skupiny.


priebežne otvárame aj ďalšie kurzy, termíny upresníme,
budú podobného rozsahu a osvedčeného formátu ako v predchádzajúcich rokoch, napr. z roku 2010/11:

značka poč. vyuč. hod. čas termín cena Eur
1. sem. VŠ - Ekonomická univerzita, mat. A (vhodné aj pre iné VŠ)
MEU1 30
10 x 3
utorky
18:00-20:30
9.10. - 11.12.16 139
MEU2 21
7 x 3
pondelky
18:00-20:30
5.11. - 17.12.16 99
MEU3 18
6 x 3
...
18:00-20:30
8.,9.,14.,15.,21.,22. jan 17 89
2. sem. VŠ - Ekonomická univerzita, mat. B
MEUB1 21
7 x 3
štvrtky, posl. 2 pond.
18:00-20:25
27.3. - cca. 5.5.17 99
1. sem. VŠ - STU, matematická analýza
MSTU1 21
7 x 3
pondelky
18:00-20:25
29.10. - 10.12.16 99
Príprava na prijímačky na VŠ - špeciálne na EU, maturitu
M1 40
20 x 2
štvrtky
18:00-19:35
23.11.16 - 19.4.17 199
M2 42
14 x 3
utorky
18:00-20:25
6.2. - 10.5.17 189
M3 30
10 x 3
utorky
18:00-20:25
10.4. - 13.6.17 139

S prípravou na prijímačky a skúšky z matematiky na VŠ máme mnohoročné skúsenosti. Kurzy vedú  skúsení lektori - absolventi  FMFI UK alebo EU. Snažíme sa o vysokú kvalitu a účinnosť, preto limitujeme počet účastníkov prijímačkových kurzov na max. 15 ľudí, čo umožňuje efektívnu spätnú väzbu medzi lektorom a študentami. Na kurzoch vládne uvolnená a neformálna atmosféra a študenti sa môžu kedykoľvek pýtať na prípadné nejasnosti.
 
Podľa potreby môžu využiť účastníci kurzov aj individuálne doučovanie priamo lektorom kurzu . Kombinácia pravidelnej účasti na kurze a individuálneho doučovania (podľa potreby) je podľa našich skúseností najúčinnejšou formou prípravy na prijímačky, alebo skúšku na VŠ.
Ďalšou výhodou je možnosť nahradiť si vymeškanú lekciu na jednom kurze, lekciou na druhom kurze - v inom termíne. Umožňujeme tiež prihlásiť sa na kurz dodatočne (za nižšiu cenu).
 

Pre koho sú určené:

 • pre maturantov a študentov chystajúcich sa  študovať na VŠ, zvlášť vhodné sú pre ľudí, ktorí sú už niekoľko rokov po škole a chystajú sa na diaľkové štúdium na EU
 • pre študentov 1. ročníka EU (a iných VŠ), zvlášť vhodné sú pre študentov externého štúdia  

Forma kurzov:

 • kurzy sú večerné, 2 - 3 vyuč. hod. v pravidelnom čase 1 x v týždni, (podľa záujmu otvoríme aj intenzívne a víkendové kurzy, či podľa dohody)
 • na začiatku lekcie je priestor na otázky z predchádzajúceho učiva, nasleduje vysvetľovanie novej látky a počítanie príkladov, prípadne krátke testy z predch. látky
 • na kurzoch sa postupuje podľa podkladov na prijímacie pohovory z matematiky na EU, resp. podľa skrípt a obsahu prednášok 1. roč. EU, či skrípt STU

Lektori:

 • RNDr. Viktor Gajdoš, PhD. - absolvent FMFI UK, profesionálny lektor matematiky, 12 ročná prax vo vedení matematických kurzov
 • RNDr. Michal Cagalinec, PhD. - absolvent FMFI UK, vedec a VŠ učiteľ, 11 ročná prax v doučovaní a vyučovaní matematiky
 • ďalší skúsení spolupracovníci z FMFI UK, EU

Prihlásenie:

 • najlepšie a najľahšie je vyplniť tento prihlasovací a kontaktný formulár
 • emailom, zaslať kontaktné údaje na: info@aristo.sk
 • telefonicky na č. 0902 407857
 • písomná prihláška na kurz sa vypíše na 1. lekcii, poplatok za kurz sa uhrádza na, resp. po 1. lekcii, v hotovosti, resp. prevodom na účet
© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO