referencie  ::   o nás  ::   kontakt  
 
 spolupráca s nami
brigáda pre študentov

Info:
 - prijímačky na EU:
   13.-17.6.2011

Pomôcky na stiahnutie:
 - derivácie a integrály
 - základy SŠ matematiky
 - prijímačky na FMFI UK
 - skúška 1.r. EU - teória
 - ukážka integr. racion. f. - doplnok ku kurzu
 - ukážka, doplnok kurzu - konv. radu ln(n/(n+1))


:: Kurzy matematiky 1. ročníka EU - prehľad učiva (matematika A) ::.

Lekcia

Učivo

Kapitola - skriptá

1 Funkcie:
prehľad vlastností dôležitých funkcií - def. obor, grafy
2.1, 2.2
2 Postupnosti:
vlastnosti a limity postupností
3.1, 3.2
3 Funkcie:
limity, spojitosť, asymptoty
4.1 - 4.3
4 Derivácie:
základy, diferenciál, priebeh funkcií, L' H. pravidlo
5.1 - 5.10
5 Neurčitý integrál:
základy, metóda per-partes a substitučná m.
6.1 - 6.4 
6 Určitý integrál:
základy a použitie
7.1 - 7.3
7 Nekonečné rady:
kritéria konvergencie, funkcionálne rady
8.1 - 8.6

Tento plán učiva je orientačný pri počte 7 lekcií, pri inom časovom rozsahu kurzu sa môžu jednotlivé lekcie prekrývať. Podľa situácie na kurze a podľa potrieb účastníkov, sa môže mierne zmeniť a prispôsobiť.
© 2003 - 2016 Viktor Gajdoš a Tím ARISTO